Chính sách
    • Hội cha mẹ học sinh
    • Từ năm học 2012-2013, nhà trường đã thành lập Hội cha mẹ học sinh tại mỗi trường. Hội cha mẹ học sinh được thành lập tại từng trường vào đầu năm học và hoạt động xuyên suốt cả năm học. Hội cha mẹ phụ huynh có thành phần và mục đích hoạt động như sau:
    • Thắc mắc, khiếu nại
    • CHÍNH SÁCH KHIẾU NẠI: Just Kids là một chuỗi các trường hoạt động với cùng một tiêu chí giáo dục, chương trình giáo dục, mô hình hoạt động, chính sách chung nhưng các địa điểm riêng của từng trường hoạt động độc lập với nhau. Chính sách thắc mắc, khiếu nại ...
Trang  1 2   Next page
Lượt xem: 10597359  |  Đang Online: 2
Hỗ trợ trực tuyến
  • Just Kids Centre
Video
  • LOADING VIDEO ...
Thư viện ảnh